รูปภาพพร้อมบรรยาย


ภาพประกอบที่ 1
กลุ่มชมรมผู้สืบสานตำนานบุญบั้งไฟ
บ้านสำราญ จ.ขอนแก่น

ภาพประกอบที่ 2
ภาพรวมชาวบ้านที่ช่วยกันจัดทำงานบุญบั้งไฟ
ภาพประกอบที่ 3
ขบวนฟ้อนรำ บ้านสำราญ หมู่ที่ 1
ภาพประกอบที่ 4
คุณแม่ใจ ได้รับหน้าที่เป็นนางรำในขบวนแห่บุญบั้งไฟ
ภาพประกอบที่ 5
ชาวต่างชาติมาร่วมสืบสานประเพณีบั้งไฟด้วยฟ้อนรำ
ภาพประกอบที่ 6
ผาแดงนางไอ่  ในขบวนแห่บุญบั้งไฟ

ภาพประกอบที่ 7
รถแห่บั้งไฟ  บ้านสำราญ หมู่ที่ 1

ภาพประกอบที่ 8
รถแห่บั้งไฟ บ้านโคก  หมู่ที่ 9
ภาพประกอบที่ 9
รถแห่บั้งไฟ ประจำตำบลบ้านสำราญ เป็นขบวนแห่ที่สวยที่สุดในตำบล

ภาพประกอบที่ 10
ท่านผู้ชมนั่งดูขบวนแห่อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น